Miljømærker

Miljømærkerne er dit pejlemærke, hvis du gerne vil købe mere ansvarligt ind til virksomheden. Produkter med miljømærker skal leve op til nogle fastsatte regler og giver dig derfor en garanti for, at de belaster miljø og mennesker mindre end ikke-mærkede produkter. Det kan både gælde produkternes indhold og miljøpåvirkning og vilkårene for de mennesker og områder, hvor produkterne skabes og forarbejdes.
Mange af Kontorlands produkter er miljømærket. Du finder dem i produktkategorien ”Grønnere produkter” eller ved at bruge vores søgefilter ”Certificeringer”.
I Kontorlands vareudvalg finder du produkter med et eller flere af disse miljømærker:

EU-Blomsten / EU-ecolabel

Blomsten er det europæiske miljømærke, og alle EU-lande anvender det.
EU-Blomsten giver dig garanti for:

 • Produktet er blandt de mindst miljøbelastende inden for sin kategori.
 • Produktet tager hensyn til din sundhed.
 • Kvaliteten er god.
 • Hele produktets livscyklus – fra produktion til forbrug – er med i vurderingen.

Læs mere om EU-Blomsten

Svanemærket

Svanen er det nordiske miljømærke og bruges i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island.

Svanemærket giver dig garanti for:

 • Produktet er blandt de mindst miljøbelastende inden for sin kategori.
 • Der stilles krav til stoffer, som er problematiske for sundheden.
 • Kravene til miljømærkede produkter går længere end lovgivningen.
 • Svanemærket reviderer kravene med nogle års mellemrum for at sikre, at niveauet følger den generelle udvikling på området.

Læs mere om Svanemærket

Den blå engel

Blauer Engel – ”den blå engel” – er et statsligt tysk miljømærke.
Blauer Engel giver dig garanti for:

 • Produktet er blandt de mindst miljøbelastende inden for sin kategori.
 • Kravene er fastsat ud fra en vugge-til-grav-vurdering af produktet.
 • Kravene rækker ud over klassiske miljøkriterier som lavt energiforbrug og lave emissioner – det inddrager også sundhedsaspekter som lav emission og støj fra produktionen.
 • Blauer Engel er et miljømærke, men beskæftiger sig også i stigende grad med arbejdsforhold.

Læs mere om Blauer Engel

Eco Mark

Eco Mark er et anerkendt japansk miljømærke, certificeret efter den internationale ISO-standard.
Eco Mark tildeles produkter med et mindre miljøaftryk end lignende, ikke-mærkede produkter, når det gælder:

 • Produktets livscyklus
 • Valg og udvinding af materialer
 • Salg og distribution
 • Forbrug
 • Bortskaffelse og genanvendelse

Læs mere om Eco Mark

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Den Blå Krans (Astma-Allergi Danmark)

Den Blå Krans er Astma-Allergi Danmarks allergimærke, som også har en nordisk fætter, Asthma Allergy Nordic. Den Blå Krans sætter fokus på kontaktallergi, eksem og irritation og på at mindske risikoen for disse lidelser.
Den Blå Krans er din garanti for:

 • Produkterne må ikke indeholde unødige indholdsstoffer som for eksempel farvestoffer og produktsminke.
 • Koncentrationen af alle indholdsstoffer er vurderet i forhold til allergirisikoen.

Læs mere om Astma- og allergi-mærket

FSC

FSC – Forest Stewardship Council – er en international non-profit mærkningsordning for træ og papir fra ansvarlig skovdrift.
FSC-mærket giver dig garanti for:

 • Træet lever op til FSC-mærkets 10 principper, der bl.a. omfatter bevarelse af skovens økosystem og afbødning af negative miljøpåvirkninger.
 • Arbejderes rettigheder og ansættelsesvilkår sikres, og deres sociale og økonomiske velfærd skal opretholdes eller forbedres.
 • Oprindelige folks rettigheder til territorier og ressourcer identificeres og respekteres.

Læs mere om FSC

PEFC

PEFC – Programme for Endorsement of Forest Certification – er, i stil med FSC, en global organisation, som støtter ansvarlig skovdrift gennem skovcertificering og mærkning af produkter baseret på træ.
PEFC-mærket giver dig garanti for:

 • Det træ, der fældes og bruges hele vejen fra savværket og ud til produktet på hylden, er fra bæredygtig skov.
 • Arbejdernes forhold sikres i henhold til FN’s ILO-konventioner (ILO står for International Labor Organisation).
 • Eksistensgrundlaget for lokalsamfund og udvikling af landdistrikter sikres.

Læs mere om PEFC

EU's økologimærke

Det fælles mærke for økologiske produkter i EU svarer til det danske, røde øko-mærke, og alle økologiske, emballerede fødevarer fra EU skal bære mærket. Det røde danske Ø-mærke må fortsat benyttes, men ikke uden EU's økologiske mærke ved siden af.
EU’s økologi-mærke giver dig garanti for:

 • Produktet er økologisk.
 • Varen er produceret samt kontrolleret efter retningslinjerne i EU's økologiforordning.

Læs mere om EU's økologimærke

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Fairtrade

Fairtrade-mærket er en international mærkningsordning, der arbejder for at sikre bedre løn og ordentlige arbejdsforhold for verdens udsatte bønder og arbejdere.
Fairtrade-mærket er din garanti for:

 • Bønderne modtager en fair pris for deres råvarer.
 • Råvarerne er produceret under ordentlige forhold, der både tager hensyn til mennesker og miljøet.
 • Processen følges fra frøet plantes i jorden, dyrkes, høstes og forarbejdes til det færdige produkt lander på hylden.
 • Der er forbud mod børnearbejde, krav til sikkerhedsudstyr, forbud mod brug af sundhedsskadelige sprøjtemidler og strikse krav til beskyttelse af lokalmiljø, vandløb og biodiversiteten i nærområdet.

Læs mere om Fairtrade.

Rainforest Alliance

Rainforest Alliance er et internationalt non-profit miljømærke, drevet af en amerikansk miljøorganisation. Rainforest Alliance-mærket sidder typisk på varer, der produceres i regnskovsområder, f.eks. kaffe, te og kakao.
Rainforest Alliance-mærket giver dig garanti for:

 • Produktion i områder, der beskytter skov og biodiversitet
 • Bekæmpelse af klimaforandringer via naturbeskyttende initiativer
 • Beskyttelse af bøndernes mulighed for et værdigt levebrød
 • Fokus på menneskerettigheder, herunder bekæmpelse af børnearbejde, diskrimination og overtrædelse af oprindelige folks rettigheder

Rainforest Alliance indgik i 2018 partnerskab med certificeringen UTZ – en mærkningsordning med samme fokus på grøn omstilling af kaffe-, te- og kakaoproduktion. UTZ-mærket udfases gradvist og erstattes af Rainforest Alliance.

Læs mere om Rainforest Alliance

Cradle-to-Cradle

Cradle-to-Cradle Certified er en international produktcertificering målrettet den cirkulære økonomi og drives af en uafhængig, non-profit-organisation. Cradle-to-Cradle Certified Product Standard har kriterier, der handler om miljø, klima og arbejdsforhold, og hvert produkt vurderes ud fra alle fem kategorier.
Cradle-to-Cradle-kategorierne er:

 • Material Health: Materialer skal være sunde for mennesker og miljø.
 • Product Circularity: Produkter og processer skal designes, så kan indgå sikkert i en cirkulær økonomi.
 • Clean Air & Climate Protection: Produktionen skal sikre ren luft uden skadelige emissioner og forebygge klimaforandringer ved brug af vedvarende energi.
 • Water & Soil Stewardship: Produktion skal beskytte både land og vand mod forurening og udpining.
 • Social Fairness: Producenter skal respektere menneskerettigheder og bidrage til et retfærdigt samfund.

Læs mere om Cradle2Cradle

Oeko-Tex

Oeko-Tex er en af de mest kendte internationale miljøcertificeringer for tekstiler testet for skadelige stoffer.

 • Alle dele af en vare skal opfylde OEKO-TEX's strenge testkriterier, og kravene er baseret på en helhedsbedømmelse af produktets livscyklus.
 • Oeko-Tex testkriterier er globalt standardiserede og opdateres mindst én gang om året baseret på den seneste videnskabelige information og lovgivningsmæssige krav.
 • Alle tests udføres af neutrale og uafhængige OEKO-TEX testinstitutter, og certifikaterne udstedes af dem.
 • Certifikatets gyldighed kan tjekkes ved at bruge nummeret på mærket.

 

Læs mere om Oeko-Tex

Global Recycled Standard (GRS)

GRS står for Global Recycled Standard og er den strengeste standard indenfor genbrug af materialer på det kommercielle marked. Textile Exchange er organisationen bag den internationale frivillige certificeringsordning for genbrugsmaterialer.

 • Standarden er en tredjeparts certificering. Det betyder, at alle virksomheder, der bruger GRS skal auditeres årligt af uafhængige certificeringsfirmaer.
 • Den er skabt for at øge brugen af genbrugsmaterialer på en troværdig måde
 • Samtidig er den den eneste recycle standard, der også sikrer, at de mennesker, der producerer produkterne, har ordentlige arbejdsforhold, og at produkterne produceres med respekt for miljøet

Læs mere om GRS

Seedling (DIN CERTCO)

Logoet Seedling og certificeringsordningen ejes af European Bioplastics. Det bekræfter, at et produkt er certificeret industrielt komposterbart i henhold til den europæiske standard EN 13432.

 • Produktet er komposterbart i en industriel komposteringsanlæg under kontrollerede forhold såsom temperatur, fugtighed og tidsramme – hvilket efterlader ingenting tilbage end vand, biomasse og CO2.
 • Logoet Seedling kan kun vises, hvis det respektive komposterbare produkt formelt er blevet certificeret.
 • Certificeringsprocessen udføres af de uafhængige certificeringsorganer DIN CERTCO (Tyskland) og TÜV AUSTRIA Belgium i henhold til certificeringsordningen "Produkter lavet af komposterbare materialer".

Læs mere om Seedling

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

For at gøre det let for dig, har vi samlet alle de produkter, der er certificeret med miljømærker i vores kategori "Køb grønnere", og vi har markeret disse produkter med et lille grønt blad. Det er ikke vores eget miljømærke, men blot en markering, for at gøre det nemt for dig som kunde, at finde de produkter, der er miljømærkede. Dvs. vi viser ikke det grønne blad på et produkt, hvis ikke produktet er certificeret med et verificeret af uvildig 3-part kontrolleret miljømærke som fx Svanemærket eller EU-blomsten.

Det betyder også, at der kan være produkter, som fx er 100% bionedbrydelige eller recycle produkter, der ikke er markeret hos os med det grønne blad, og ikke er at finde i kategorien "Køb grønnere", selvom de godt kan være et mere miljøvenligt alternativ end andre produkter. Så længe et produkt ikke er certificeret med et anerkendt og verificeret miljømærke, kan vi ikke lægge dem i kategorien "Køb grønnere". I de tilfælde er produkterne kun at finde blandt de andre ikke-certificerede produkter, men vi kan have synliggjort deres miljø-fordele ved fx at skrive "100% bionedbrydelig" eller "Min. 50% genanvendt plast" i et badge på produktet.

Hvis i har spørgsmål til produkter og eller har brug for hjælp til at finde mere miljøvenlige produkter, er i velkomne til at ringe eller skrive til vores kundeservice: info@kontorland.dk og 48253666 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________